Regulamin


1. CEL:

 • popularyzacja biegów jako formy aktywnego wypoczynku
 • promocja walorów przyrodniczych i turystycznych gminy Urszulin
 • popularyzacja Światowego Dnia Ochrony Środowiska
 • promocja działalności Poleskiego Parku Narodowego
 • popularyzacja Światowego Dnia Dziecka, a zwłaszcza Konwencji Praw Dziecka

2. ORGANIZATOR

3. PARTNERZY

 • Zespół Szkół w Urszulinie
 • Poleski Park Narodowy
 • Klub Sportowy Polesie Urszulin
 • Społeczna Rada Biegów Ulicznych i Przełajowych Polski Środkowo-Wschodniej
 • Fundacja Sport
 • Poland Bike

4. TERMIN

Niedziela, 4 czerwca 2017 r. godz. 11.00

5. BIURO ZAWODÓW

22-234 Urszulin - Miasteczko Sportowe, Targowisko Gminne w Urszulinie

 • 2 czerwca (piątek) godz. 17.00-20.00
 • 3 czerwca (sobota) godz. 17.00-20.00
 • 4 czerwca (niedziela) godz. 8.30-12.00

6. TRASA I POMIAR CZASU

Biegi odbędą się na trasie według map załączonych na stronie www.biegiekologiczne.pl

Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą urządzeń elektronicznych na wszystkich dystansach (oprócz kategorii przedszkolaków). Każdy zawodnik otrzyma chip, który po ukończeniu biegu należy zwrócić do Biura Zawodów.

Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.

7. ZASADY UCZESTNICTWA

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie wypełnione i podpisane zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów i na stronie www.niegiekologiczne.pl do wcześniejszego pobrania. W przypadku osób niepełnoletnich zaświadczenie musi być podpisane przez prawnego opiekuna.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.biegiekologiczne.pl (zakładka ZGŁOSZENIA) do dnia 30.05.2017. W dniach 02.06-04.06.2017 zgłoszenia przyjmowane będą bezpośrednio w Biurze Zawodów.

W biegach na dystansach 5 i 10 km mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej do dnia 4 czerwca 2017 roku ukończą16 lat, w 2 KIA TECHNOTOP Półmaratonie Poleskim mogą uczestniczyć osoby, które najpóźniej do dnia 4 czerwca 2017 roku ukończą 18 lat.

8. OPŁATY STARTOWE

Osoby zameldowane w Gminie Urszulin są zwolnione z opłat

Dzieci i młodzież startujące w kategoriach szkół są zwolnione z opłat

40 zł - opłata startowa uprawniająca do udziału w biegach na dystansach 5 i 10 km oraz w 2 KIA Półmaratonie Poleskim

Do dnia 30 maja 2017 roku wpłat należy dokonywać na poniższy numer rachunku bankowego:
Klub Sportowy "Polesie" Urszulin
22-234 Urszulin, ul. Szkolna 23
Bank Spółdzielczy Cyców o/Urszulin nr 67 8191 1026 2002 2001 6728 0001

Po terminie 30 maja 2017 roku wpłat należy dokonywać w Biurze Zawodów w Urszulinie (w dniach 2-4 czerwca)

9. DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE

Przedszkola:

 • dziewczęta i chłopcy - rocznik 2013-2014 - 100 m
 • dziewczęta i chłopcy - rocznik 2010-2012 - 100 m

Szkoły Podstawowe:

 • dziewczęta i chłopcy - rocznik 2008 i 2009 - 700 m
 • dziewczęta i chłopcy - rocznik 2006 i 2007 - 700 m
 • dziewczęta i chłopcy - rocznik 2004 i 2005 - 700 m

Gimnazja:

 • dziewczęta i chłopcy - rocznik 2003 - 1100 m
 • dziewczęta i chłopcy - rocznik 2001-2002 - 1100 m

Szkoły Ponadgimnazjalne:

 • dziewczęta - rocznik 2000 i starsze - 1100 m
 • chłopcy - rocznik 2000 i starsi - 1700 m

UWAGA! 2. Duathlon o Puchar Wójta Gminy Urszulin (w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn) obejmuje niedzielny bieg na dystansie 5 km oraz rozegrany dzień wcześniej, sobotni wyścig kolarski LOTTO Poland Bike Marathon na dystansie MINI (25 km). Informacje dotyczące wyścigu kolarskiego na www.polandbike.pl

Biegi otwarte w ramach Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej:

 • kobiety i mężczyźni - 5 km – zaliczany do 2. Duathlonu o Puchar Wójta Gminy Urszulin
 • kobiety i mężczyźni - 10 km

Do punktacji Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej zaliczane są biegi na 5 km kobiet oraz 10 km mężczyzn.

Kategorie wiekowe w biegach na 5 i 10 km:

Kobiety:

 • do 35 lat (roczniki 1982 i młodsze)
 • powyżej 35 lat (roczniki 1981 i starsze)

Mężczyźni:

 • do 29 lat (roczniki 1988 i młodsi)
 • 30-39 lat (roczniki 1978-1987)
 • 40-49 lat (roczniki 1968-1977)
 • 50-59 lat (roczniki 1958-1967)
 • 60-69 lat (roczniki 1948-1957)
 • 70 lat i starsi (roczniki 1947 i starsi)

Kategorie wiekowe w 2 KIA Półmaraton Poleski (21 km):

Kobiety:

 • do 35 lat (roczniki 1982 i młodsze)
 • powyżej 35 lat (roczniki 1981 i starsze)

Mężczyźni:

 • do 29 lat (roczniki 1988 i młodsi)
 • 30-39 lat (roczniki 1978-1987)
 • 40-49 lat (roczniki 1968-1977)
 • 50-59 lat (roczniki 1958-1967)
 • 60-69 lat (roczniki 1948-1957)
 • 70 lat i starsi (roczniki 1947 i starsi)

10. NAGRODY

W biegach szkolnych za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

W biegach szkolnych za zajęcie miejsc 4-6 zawodnicy i zawodniczki w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

W biegach na dystansach 5 i 10 km za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy i zawodniczki w klasyfikacji open otrzymują puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe i nagrody finansowe (I-400 zł, II-300 zł, III-200 zł). W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy i zawodniczki otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

W 2 KIA TECHNOTOP Półmaratonie Poleskim (dystans 21 km) za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji open zawodnicy i zawodniczki otrzymują puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe i nagrody finansowe (I-500 zł, II-400 zł, III-300 zł). W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy i zawodniczki otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

W Duathlonie o Puchar Wójta Gminy Urszulin za zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji open zawodnicy i zawodniczki otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Wszyscy uczestnicy zawodów wezmą udział w loterii fantowej.

Najlepszy zawodnik i zawodniczka z gminy Urszulin w biegach na dystansach 5 i 10 km oraz 2 KIA TECHNOTOP Półmaratonie Poleskim otrzyma puchar.

Będzie prowadzona punktacja szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Punktowanych będzie 30 miejsc wg. klucza: 1 miejsce - 35 punktów, 2 miejsce – 32 punkty, 3 miejsce – 29 punktów, 4 miejsce – 27 punktów, 5 miejsce – 26 punktów… 30 miejsce – 1 punkt. Zwycięskie szkoły otrzymują puchary i dyplomy.

11. FINANSOWANIE

Koszty organizacyjne zawodów pokrywają organizatorzy.

Przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie i pozostałe koszty pokrywają uczestnicy.

12. ŚWIADCZENIA

Uczestnik biegu otrzymuje numer startowy wraz z czterema agrafkami.

Przed biegiem 50 pierwszych zapisanych uczestników biegów (czyli 50 pierwszych osób zarejestrowanych na dystansach 5 km, 10 km oraz 2 KIA TECHNOTOP Półmaratonu Poleskiego – osoby liczone rozdzielnie na każdy z dystansów bez podziału na kobiety i mężczyzn) otrzyma pakiety startowe: pamiątkowe koszulki, gadżety promocyjne.

Po wbiegnięciu na linię mety 50 pierwszych zawodników na dystansach 5 km, 10 km oraz 2 KIA TECHNOTOP Półmaratonu Poleskiego (osoby liczone rozdzielnie na każdy z dystansów bez podziału na kobiety i mężczyzn) otrzyma pamiątkowe medale (pozostałym uczestnikom medale zostaną dosłane po zawodach).

Na trasie biegów (na dystansach 5 i 10 km oraz 2 KIA Półmaratonu Poleskiego) będą zlokalizowane bufety z wodą i napojami izotonicznymi.

Po zakończeniu biegu każdy z uczestników otrzyma w bufecie posiłek regeneracyjny, wodę i napój izotoniczny.

Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.

Organizator zapewnia przebieralnie w szkole, 50 metrów od startu biegu.

Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.polandtime.pl

13. UWAGI

Interpretacja w/w regulaminu przysługuje organizatorom. Pobranie numeru startowego w biegu głównym jest jednoznaczne z akceptacja regulaminu biegu.

14. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

W dniach 2-4 czerwca istnieje możliwość zwiedzania bezpłatnie ośrodka dydaktyczno-muzealnego Poleskiego Parku Narodowego w Załuczu (5 km od Urszulina), ścieżek dydaktycznych Poleskiego Parku Narodowego oraz zakup pamiątek.

15. PROGRAM ZAWODÓW

Zapisy w Biurze Zawodów - Miasteczko Sportowe, Targowisko Gminne w Urszulinie
2-3 czerwca (piątek, sobota) - godz. 17.00-20.00
4 czerwca (niedziela) - godz. 8.30-10.30

 • godz. 11.00 - start biegu przedszkolaków na 100 m rocznik 2013-2014
 • godz. 11.10 - start biegu przedszkolaków na 100 m rocznik 2010-2012
 • godz. 11.20 - start biegu dziewcząt na 700 m rocznik 2008-2009
 • godz. 11.30 - start biegu chłopców na 700 m rocznik 2008-2009
 • godz. 11.40 - start biegu dziewcząt na 700 m rocznik 2006-2007
 • godz. 11.50 - start biegu chłopców na 700 m rocznik 2006-2007
 • godz. 12.00 - start biegu dziewcząt na 700 m rocznik 2004-2005
 • godz. 12.10 - start biegu chłopców na 700 m rocznik 2004-2005
 • godz. 12.20 - start biegu dziewcząt na 1100 m klasy gimnazjum i ponagimnazjalne rocznik 2003, 2001-2002 oraz 2000 i starsze
 • godz. 12.30 - start biegu chłopców na 1100 m klasy gimnazjum rocznik 2003 i 2001-2002
 • godz. 12.40 - start biegu chłopców na 1700 m rocznik 2000 i starsi
 • godz. 12.50 - start biegu na 5 km
 • godz. 12.50 - start biegu na 10 km
 • godz. 13.00 - start 2 KIA TECHNOTOP Półmaratonu Poleskiego

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkich uczestników obowiązuje niniejszy regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.